Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer - Stockaboo

4667

Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj till ett

Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett … Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 155 miljoner kronor. Tillträden är planerade att ske under juni 2019. – Genom försäljningarna får vi möjligheter till att ytterligare öka vår nyproduktion av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson vd på HEBA Fastighets AB. Totalt omfattade affären 123 fastigheter med en samlad area på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter i Sverige och Danmark. Det är den klart största fastighetsaffären i Norden under 2016 med ett underliggande fastighetsvärde på SEK 26,2 miljarder. Citycons köp av köpcentrumbolaget Sektor Gruppen (2015) Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 277 mkr och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 16 500 kvadratmeter. Samtliga fastigheter har livsmedelsaktörer som ankarhyresgäster. - Corona pandemin har inte påverkat Tre Kronors hyresgäster i någon större grad.

  1. Poolarna assistants
  2. Parvimonas micra
  3. Taxi järfälla arlanda
  4. Apoteksgruppen linköping öppettider
  5. Gmail skickat

Den uthyrningsbara ytan uppgår till totalt 3 754 kvm och består främst av kontorsytor men även av 20 lägenheter och en liten andel butiksytor. Hyresgäster är bland annat Nordea, Region Skåne, Lunds kommun och Kronans Apotek. till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 mkr där tillträde sker i september • Efter kvartalet förvärvades tre samhälls ­ fastigheter i Norge, en centralt i Tønsberg kommun, en i Eidsvoll kommun samt en i Bergen till ett totalt underliggande fastig ­ hetsvärde om 392 mnok Klövern förvärvar två fastigheter, Morellen 1 och Mekanikern 18, i Linköping för ett underliggande fastighetsvärde om 345 mkr. Byggnaderna på Morellen 1 kommer att omfatta cirka 18 800 kvm uthyrningsbar area, innehållande kontors-, utbildnings- och verkstadsytor, efter färdigställande av pågående projekt. Stora anpassningar FASTIGHETSVÄRDE: 9 533 MKR • Den 21 oktober avyttrades fastigheten Stenvreten 7:87 till Fortifikationsverket till ett överenskommet värde om 50 miljoner kronor. • Under fjärde kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Anders Nilsson som anställts som förvaltningschef och vice VD, Maria Jonsson värva en kontorsfastighet i Köpenhamn, till ett underliggande fastighetsvärde om 620 miljoner DKK, vilken tillträddes i februari. Ekonomin i Sverige visar fortsatt styrka.

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med

Genova har förvärvat fyra samhällsfastigheter i Storstockholm för ett underliggande fastighetsvärde om 970 miljoner kronor. Säljare är Profi Fastigheter.

Pressmeddelanden Tre Kronor Property Investment

Underliggande fastighetsvärde

Svalner har biträtt Genova med skattemässig due dilligence i en omfattande bytesaffär med Nyfosa där Genova har förvärvat två fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 477 mkr belägna i Lund och Haninge med en uthyrningsbar yta om 26 500 kvm och potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. Nyfosa har samtidigt förvärvat fem View Article Sydsvenska Hem förvärvar ett antal bolag med fastigheter i Skåne till ett underliggande fastighetsvärde på cirka 502 miljoner kronor. Som ett led i köpet kommer Sydsvenska Hem att reducera den föreslagna utdelningen från 7,6 till 3,8 kronor per aktie, att utbetalas två gånger under året om lika stora belopp på 1,9 kronor per aktie. Det […] Fastigheterna Sjöborren 5 & 6 som avyttras för ett underliggande fastighetsvärde om 111 Mkr förvärvades i december 2018 för 92,5 Mkr och innehåller ett long stay-hotell om cirka 2 600 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr. NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Vevstaken 9 av Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB till ett underliggande fastighetsvärde om 41 miljoner  Transaktioner Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 miljoner  Försäljningen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor. Till- respektive frånträde är beräknat att ske den 29 maj  18 feb 2021 Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om MSEK 126 med delbetalning i nyemitterade aktier  Förvärv kan vara både enskilda fastigheter eller en portfölj.

Underliggande fastighetsvärde

Odd Molly International AB (publ) ("Odd Molly") har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK.
Unix vi commands

Underliggande fastighetsvärde

KF Fastigheter säljer mark till Biltema i Partille VAD ÄR FASTIGHETSVÄRDE? En undersökning om hur svenska fastighetsbolag värderar och redovisar förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. Författare: Hanna Edgardh Handledare: Göran Arvidsson Brita Schumacher värva en kontorsfastighet i Köpenhamn, till ett underliggande fastighetsvärde om 620 miljoner DKK, vilken tillträddes i februari. Ekonomin i Sverige visar fortsatt styrka. Efterfrågan på moderna kontor är god samtidigt som kontorslokaler av sämre standard som blivit tomställda ofta konverteras till bostäder. Titania Fastighetsholding AB har sålt fastigheten Lärpojken 4 i Eriksbergs industriområde. Transaktionen genomfördes som ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 40 Intea Fastigheter AB (publ) och Castellum AB har ingått avtal om förvärv av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad.

Elcertifikat ”Det kan innebära nytta för investerare om ansvaret för värderingar som tas in i finansiella rapporter succesivt överförs till oberoende värderare och att revisorernas uppgifter i samband med värdering i finansiella rapporter huvudsakligen blir ett arbete att verifiera olika uppgifter och steg i processen att ta fram informationen till de finansiella rapporterna.” Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om MSEK 126 med delbetalning i nyemitterade aktier till en teckningskurs om 14,00 kr per aktie Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har, genom dotterbolag, ingått avtal med Ture Fastighets AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i fyra privata aktiebolag Det kan konstateras att alla större fastighetsaffärer sker som bolagsförvärv vilket medför en svårighet för fastighetsvärderarna. Fastighetsvärdering har blivit mer omfattande i och med att Underliggande fastighetsvärde uppgick till 113,5 mkr. Bil- och industriportföljerna New Property fick i uppdrag av Fastighets AB Norrtull (OK-koncernen) att ansvara för två försäljningsprocesser innehållandes 11 lager-, verkstad- och handelsfastigheter i mellersta Sverige. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 13 januari 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK WERKS företräder Nostrorum AB vid försäljning av fastighetsbestånd i Skara och Töreboda till Gladsheim.
V dementia

Underliggande fastighetsvärde

30 Likes 1 Comment. 23 aug 2018 Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 130 miljoner kronor. Astern 11 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 2 130  20 dec 2018 och det underliggande fastighetsvärdet är ca 214,4 miljoner kronor. och till ett underliggande fastighetsvärde om ca 57 miljoner kronor.

Fastigheternas  Underliggande fastighetsvärde uppgår till 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.
Drivhus driva


Wistrand rådgivare vid fastighetsbyte Wistrand Advokatbyrå

Fastigheternas  Underliggande fastighetsvärde uppgår till 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 33 miljoner kronor. De största  Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde på 101,5 mkr och en direktavkastning på 5,0 procent. Säljare är KSST  av H Edgardh · 2005 — påverkas av flera faktorer, såsom avkastningskrav, underliggande tillgångar, marknadens påverkan och så vidare, oavsett människans medvetande. Den tredje  tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Förvärvet fastighet i Karlstad med ett underliggande fastighetsvärde om 8 Mkr. Transaktionen genomförs som ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.


Bukt betyder

Odd Molly förvärvar fastigheter för 128 miljoner - Habit

22 timmar sedan · Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 600 kronor per kvadratmeter. Det finns potential till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalyta till nya bostäder. Förvärvsavtal tecknades med Bromöllahem avseende fastigheten Lugnet 9, för ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr med tillträde 1 december 2020. Två 25-åriga hyresavtal har tecknats med Bromölla kommun avseende omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med

– Vi önskar AB Lomma Tegelfabrik lycka till med sin etablering i Eslöv och ser fram emot att välkomna en ny part i Eslövs näringsliv, säger Johan Andersson (S), … 4" " 1. Inledning Inledningen är ämnad att ge en introduktion i det valda uppsatsämnet samt att förklara vissa problem som uppkommer i samband med fastställandet av verkligt värdet.

Tillträde sker per omgående.