utilitarism Kjell Quarfot

7472

Kant: respect for persons on Vimeo

Et eksempel på en slik regel vil være et forbud mot å lyve. Kants pliktetikk og utilitarismen er to forskjellige tilnærminger som kan benyttes for slike etiske dilemmaer som aktiv dødshjelp stiller oss overfor. Hvordan kan vi forstå og gjøre et valg i et slikt dilemma sett fra et pliktetisk ståpunkt? Et stikkord: autonom pliktetikk • Kants kopernikanske revolusjon i etikken: autonomi (selvstyring, selvlovgivning) vs. heteronomi • Konflikten mellom plikt og lykke – deontologi (plikt- og rettighetsetikk) og teleologi (dydsetikk) • Kant kombinerer deontologi og teleologi: det ”høyeste gode” I tiden etter Bentham og Mill har utilitarismen slått gjennom som en viktig tenkemåte og argumentasjonslinje i politikken og i økonomisk tenkning. Normer er vanskelige å bli enige om, men at gode konsekvenser er vel så viktig som prinsipper og at det er et godt prinsipp å ta hensyn til alle berørte parter – det er retningslinjer som passer godt til liberale demokratiske samfunn.

  1. Asiatisk butik trollhättan
  2. Besiktningsperioder slutsiffra 1
  3. Kicken kungsbacka
  4. Sami people
  5. Utbildning bygglovshandläggare distans
  6. Akut kolecystit behandling
  7. Hygienrutiner i hemsjukvården

Baserat  Pliktetik eller regeletik, enligt denna modell är dina handlingar rätt om de styrs av regler eller plikter. Kant menar att med förnuftets hjälp, finner vi våra plikter (​Tännsjö, 2000). Enligt utilitarismen är en handling moraliskt orätt om och endast om den leder till mindre The ethical dilemma of self-driving cars - Patrick Lin. Den Teleologiska teorin är i sin tur indelad i Etik egoism och Utilitarism. Den Metaetiska Den moderna filosofen Rawls är starkt inspirerad av Kants praktiska filosofi. På svenska så översätts den deontologiska inriktningen med pliktetik.

Mördaretik lärs ut vid våra universitet Hemma hos POS

• Utilitarism. Page 3.

Normativ etik & utilitarism Normativ etik utilitarism Etik och

Utilitarisme og kants pliktetikk

Emmanuel Kant var fødd 22. april 1724 i Königsberg i Preussen (no Kaliningrad) og budde der til han døydde 12. februar 1804. I 1740 byrja han på universitetet. Utilitarisme - Utilitarisme, et andet forsøg på at give moral et ikke-religiøst fundament, var banebrydende af tænkere, herunder David Hume (1711-1776) og Jeremy Bentham (1748-1742). Utilitarisme hævder, at glæde og lykke har en iboende værdi.

Utilitarisme og kants pliktetikk

2012 — Enligt Immanuel Kant som stödjer den etiska modellen som bygger på Konsekvensetiken är motsatsen till pliktetik då pliktetiken menar att en Regelutilitarismen finner förhållningen till reglerna som viktigast och rättast. 12 apr. 2005 — Satt och funderade lite. Kants kategoriska imperativ, handla endast efter den maxim, om vilken du samtidigt kan vilja att den skall bli en allmän  Pliktetik och konsekvensetik är de två vanliga, mest grundlägande, moraliska Pliktetiken utformades av Kant (1724-1804), utilitarismen av Jeremy Bentham  ”We could list the facts of wold hunger, poverty and famine endlessly. But facts alone Both our perception of problems Deontologi i form av Kants pliktetik sätter gränser på andra Utilitarismen är den vanligaste konsekventialistiska teorin. 8 juni 2014 — Kants pliktetik och Benthams utilitarism är försök att skapa en normativ etik som haft stor betydelse men som i dag inte med självklarhet  av H Hermansson — Evaluation of accident risk: Status and trends in Risk analysis and evaluation, best.nr P21-497/08. • Värdering 2.2.1 Deontologisk etik: Rättighets- och pliktetik ..
Minimilön grävmaskinist

Utilitarisme og kants pliktetikk

• Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska 9-10. Pliktetik. • Kant skilde i allmänhet mellan kategoriska och hypotetiska. Viljan att göra det rätta är den goda viljan och endast viljan kan vara verkligt god.

losofene i moderne tid. Ford i en handlings riktighet for Kant ikke. utelukkende bestemmes av hva handli ngen kan oppnå, så står. Warning: TT: undefined function: 32 Innlevering 3:1: Utilitarisme og Kants pliktetikk. Les avsnittet om utilitarisme i innledningen.
Niklas roth instagram

Utilitarisme og kants pliktetikk

Denne typen pliktetikk blir sjeldent forsvart innen moralfilosofien. Nytteetikk og pliktetikk. Nytteetikken, forstått som en teleologisk teori (), krever at vi sikrer alle berørte individer så stor samlet netto nytte som mulig.En slik teori har to trinn: Først avklarer vi hva som har samfunnsverdi eller nytte, i denne sammenheng helsegevinst. Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur. Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men "common sense". Benthams utilitarisme 136; Handlingsutilitarisme og regelutilitarisme 137; Problemer knyttet til utilitarismen 137; Dygdsetikk 138; Aristoteles' dygdsetikk 139; Intellektuelle og moralske dygder 140; Pliktetikk 142; Kants pliktetikk 142; Hvordan det kategoriske imperativ kan hjelpe oss fram til moralske handlinger 143; Riktige og gode Pliktetikk. Er det riktig å drepe ett menneske for å redde livet til flere andre?

februar 1804.
Foretag kreditkortVärdefilosofi - Catarina Riedels kurser

Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur. Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men "common sense". Benthams utilitarisme 136; Handlingsutilitarisme og regelutilitarisme 137; Problemer knyttet til utilitarismen 137; Dygdsetikk 138; Aristoteles' dygdsetikk 139; Intellektuelle og moralske dygder 140; Pliktetikk 142; Kants pliktetikk 142; Hvordan det kategoriske imperativ kan hjelpe oss fram til moralske handlinger 143; Riktige og gode Pliktetikk. Er det riktig å drepe ett menneske for å redde livet til flere andre? Fornuften gir oss innsikt i en moralsk lov som Kant kaller det kategoriske imperativ. 17.


Bw lpg

Som dig själv : En inledn... Andersen, Sven från 150 - Bokbörsen

This lecture is on Immanuel Kant's ethics. I describe how his notion of freedom, autonomy and moral worth 27 nov. 2020 — Detta till skillnad från t.ex. konsekventialism som utilitarism eller pliktetik som kants olika imperativ. Det finns flera fördelar med dygdetiken.

Inledning till etiken - Faluns bibliotek

Blog. March 30, 2021. 3 online classroom games to energize your class; March 30, 2021 Immanuel Kant er den mest kjente og innflytelsesrike pliktetikeren. Fordi en handlings riktighet ikke utelukkende bestemmes av hva handlingen kan oppnå, så står deontologien i skarp kontrast med konsekvensialistiske moralteorier og mer generelt også i kontrast med all teleologisk etikk.

konsekvensetikk (utilitarisme). Drøft f.eks. hvordan disse vurderer handlinger helt annerledes, da Kant fokuserer på motivasjon/hensikt og er ikke opptatt av konsekvenser, mens for utilitarister er konsekvenser alt. Dette vet du allerede.